Damit diese Webseite einwandfrei funktionieren kann, aktivieren sie in Ihrem Browser JavaScript!

EIGENAAR EN EXPLOITANT VAN DE WEBSITE

JEMAKO International GmbH
Robert-Bosch-Str. 4
46414 Rhede, Germany
Telefoon: +49 2872 8080
Fax: +49 2872 808909

vertegenwoordigd door de directeur Aida Rizvo
Geregistreerd bij het Amtsgericht Coesfeld, HRB 8287
BTS-identificatienummer: DE 124 166 198

E-mail: info@jemako.com
Website: jemako.com

Voor de beslechting van geschillen met consumenten zijn wij verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten conform § 4 lid 2 zin 2 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz. De aangewezen arbitragecommissie is: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e. V., Strassburger Str. 8 in [D-]77694 Kehl (www.verbraucher-schlichter.de)
Voor de beslechting van de genoemde geschillen zullen wij deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure van deze instantie.PRIVACY

Neem s.v.p. nota van onze privacyverklaring.


DISCLAIMER AANSPRAKELIJKHEID

Inhoud

Aansprakelijkheidsclaims tegen JEMAKO International GmbH die betrekking hebben op materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door foutieve of onvolledige informatie zijn fundamenteel uitgesloten, tenzij bewezen kan worden dat JEMAKO International GmbH opzettelijk of grof nalatig schuldig is.

JEMAKO International GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de homepage of de hele content zonder aankondiging te veranderen, uit te breiden, te verwijderen of de publicatie te beëindigen.Links

JEMAKO International GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de beschikbaarheid, de juistheid of de nauwkeurigheid van gelinkte pagina’s, hun aanbiedingen, links en reclame. JEMAKO International GmbH is niet aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige content en vooral niet voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie op gelinkte pagina’s.

JEMAKO International GmbH distantieert zich uitdrukkelijk van alle content die mogelijk strafrechtelijk of aansprakelijkheidsrechtelijk relevant is of strijdig is met de goede zeden.


Beeldrechten

JEMAKO International GmbH, Shutterstock, Adobe Stock, iStock, Getty Images, Westend61Auteursrecht

JEMAKO International GmbH streeft ernaar de geldende auteursrechten in alle publicaties na te leven. Mocht er desondanks een inbreuk op de auteursrechten zijn, dan zal JEMAKO International GmbH het object in kwestie na kennisgeving verwijderen uit de publicatie of het bijbehorende auteursrecht vermelden.

Alle op de website vermelde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het vigerende merkenrecht en de eigendomsrechten van de desbetreffende geregistreerde eigenaren. Het louter vermelden van een handelsmerk leidt niet tot de gevolgtrekking dat handelsmerken niet zouden zijn beschermd door rechten van derden.

Alleen JEMAKO International GmbH heeft het auteursrecht voor de eigen content op het domein jemako.com. Vermenigvuldiging van dergelijke grafieken, geluiden of teksten in andere digitale of gedrukte media is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van JEMAKO International GmbH.Rechtsgeldigheid

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de website van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. Voor zover delen of losse formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet helemaal overeenstemmen met de vigerende juridische bepalingen blijven de overige delen van dit document qua inhoud en rechtsgeldigheid onverminderd van kracht.De colofon geldt ook voor de aanwezigheid op de volgende online platforms:
Facebook: www.facebook.com/jemakonl
Youtube: www.youtube.com/jemakonl
Instagram: www.instagram.com/jemako.nl